<![CDATA[phongmarketing.com]]> http://phongmarketing.com Nhượng quyền thương mại - vừa làm vừa lo http://phongmarketing.com/mk/48-nhuong-quyen-thuong-mai-vua-lam-vua-lo.html Khủng hoảng chính là một bài kiểm tra khắc nghiệt http://phongmarketing.com/mk/351-khung-hoang-chinh-la-mot-bai-kiem-tra-khac-nghiet-.html Thương hiệu Quốc gia và các chữ http://phongmarketing.com/mk/245-thuong-hieu-quoc-gia-va-cac-chu-.html Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Hàn Quốc http://phongmarketing.com/mk/10-kinh-nghiem-xay-dung-thuong-hieu-cua-doanh-nghiep-han-quoc.html Marketing và tình yêu, bài học từ việc so sánh này. http://phongmarketing.com/mk/86-marketing-va-tinh-yeu-bai-hoc-tu-viec-so-sanh-nay-.html 12 kinh nghiệm thành công của Microsoft http://phongmarketing.com/mk/116-12-kinh-nghiem-thanh-cong-cua-microsoft.html John Quelch - thầy phù thủy marketing và thương hiệu http://phongmarketing.com/mk/229-john-quelch-thay-phu-thuy-marketing-va-thuong-hieu.html Không cần nhiều tiền để xây dựng một thương hiệu http://phongmarketing.com/mk/230-khong-can-nhieu-tien-de-xay-dung-mot-thuong-hieu.html THOMAS JOHN WATSON – NGƯỜI SÁNG LẬP THƯƠNG HIỆU IBM http://phongmarketing.com/mk/166-thomas-john-watson- -nguoi-sang-lap-thuong-hieu-ibm.html Gã nhà quê làm thương hiệu, slogan của một công ty Việt nam quá “tây”. - Viettel http://phongmarketing.com/mk/221-ga-nha-que-lam-thuong-hieu-slogan-cua-mot-cong-ty-viet-nam-qua- tay -viettel.html Hoài bão đích thực và một nhân hiệu của Barack Obama http://phongmarketing.com/mk/214-hoai-bao-dich-thuc-va-mot-nhan-hieu-cua-barack-obama.html Giải pháp nào cho logo của bạn? Tư vấn thương hiệu. http://phongmarketing.com/mk/73-giai-phap-nao-cho-logo-cua-ban-tu-van-thuong-hieu-.html Thị trường bia, thời của tay chơi, phongmarketing.com http://phongmarketing.com/mk/89-thi-truong-bia-thoi-cua-tay-choi-phongmarketing-com.html Tìm hiểu về trà thanh nhiệt bị tẩy chay đó là: Trà xanh 0 độ, Dr Thanh http://phongmarketing.com/mk/259-tim-hieu-ve-tra-thanh-nhiet-bi-tay-chay-do-la-tra-xanh-0-do-dr-thanh.html OMO - bước chuyển mình trong định vị thương hiệu http://phongmarketing.com/mk/150-omo-buoc-chuyen-minh-trong-dinh-vi-thuong-hieu.html Unilever và P&G, Cạnh tranh và định vị cho cạnh tranh. http://phongmarketing.com/mk/148-unilever-va-pg-canh-tranh-va-dinh-vi-cho-canh-tranh-.html