<![CDATA[phongmarketing.com]]> http://phongmarketing.com THIẾT KẾ LOGO thương hiệu bắt đầu từ một triệu đồng http://phongmarketing.com/bang-gia/111-thiet-ke-logo-thuong-hieu-bat-dau-tu-mot-trieu-dong.html THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CƠ BẢN (áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ) http://phongmarketing.com/bang-gia/65-thiet-ke-he-thong-nhan-dien-thuong-hieu-co-ban-ap-dung-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho.html BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU: BỘ TRUYỀN THÔNG http://phongmarketing.com/bang-gia/67-bang-gia-thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-bo-truyen-thong.html Bảng giá THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ( CƠ BẢN ) http://phongmarketing.com/bang-gia/69-bang-gia-thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-co-ban-.html BẢNG GIÁ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU THEO TỪNG BỘ NHẬN DIỆN thành phần. http://phongmarketing.com/bang-gia/66-bang-gia-he-thong-nhan-dien-thuong-hieu-theo-tung-bo-nhan-dien-thanh-phan-.html BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MARKEITNG: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG (chiến dịch truyền thông) http://phongmarketing.com/bang-gia/64-bang-gia-dich-vu-markeitng-lap-ke-hoach-truyen-thong-chien-dich-truyen-thong.html BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG MARKETING TRỌN GÓI (Outsourcing Your Marketing) http://phongmarketing.com/bang-gia/63-bang-gia-dich-vu-phong-marketing-tron-goi-outsourcing-your-marketing.html INTERNET MARKETING: TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN INTERNET - DIGITAL MARKETING http://phongmarketing.com/bang-gia/68-internet-marketing-tu-van-va-thuc-hien-internet-digital-marketing.html