,

Đo lường hiệu suất thương hiệu của bạn theo thời gian

Posted by

Thông qua sự phát triển về kỳ vọng của người mua , ngày càng rõ ràng rằng một tổ chức cần tập trung không chỉ vào những gì quan trọng đối với công ty mà họ đang bán hàng mà còn cả chính người mua. Đây là nơi một thương hiệu mạnh đóng một vai trò quan trọng.

Đo lường hiệu suất thương hiệu của bạn theo thời gian.

Nghiên cứu theo dõi sức khỏe thương hiệu có thể đo lường thương hiệu của bạn đang hoạt động như thế nào về nhận thức và cách sử dụng, định vị thương hiệu và hiệu suất thương hiệu. Nó sẽ cho thấy những khía cạnh nào của kênh thương hiệu cần được củng cố, liệu vị trí thương hiệu có phù hợp chính xác với mục tiêu thương hiệu hay không và điểm mạnh và điểm yếu nằm ở đâu để cải thiện đầu tư thương hiệu.

Cách tiếp cận Đo lường theo Bánh xe sức khỏe thương hiệu

Đo lường hiệu suất thương hiệu của bạn theo thời gian
  1. “Bánh xe sức khỏe thương hiệu” đo lường ba thành phần quan trọng của sức khỏe thương hiệu và cho biết điểm sức khỏe thương hiệu tổng thể có thể được theo dõi theo thời gian
  2. Mức độ nhận biết và mức độ sử dụng đo lường thứ hạng mức độ nhận biết đột ngột của bạn trên thị trường và tỷ lệ phần trăm sẽ xem xét thương hiệu của bạn nếu đánh giá lại
  3. Định vị thương hiệu đo lường mức độ gắn kết thương hiệu của bạn với ba vị trí mong muốn hàng đầu trên thị trường và mức độ khác biệt giữa thương hiệu của bạn với các thương hiệu khác trên thị trường.
  4. Phân phối thương hiệu đo lường mức độ hài lòng chung với thương hiệu của bạn và khả năng giới thiệu thương hiệu đó cho người khác.

Ví dụ ứng dụng Đo lường hiệu suất thương hiệu của bạn:

Đo lường hiệu suất thương hiệu của bạn theo thời gian

Cách tiếp cận Đo lường theo: Điểm sức mạnh thương hiệu

  1. Xác định mục tiêu kinh doanh tổng thể và phương tiện đo lường mục tiêu đó trong bộ dữ liệu
  2. Xác định tập hợp rộng rãi các yếu tố đầu vào được đo lường trong một cuộc khảo sát sẽ được sử dụng trong phân tích
  3. Tinh chỉnh đầu vào cho tập hợp ‘cốt lõi’ bằng cách sử dụng phân tích thống kê và sử dụng hồi quy logit theo thứ tự để đánh giá tác động của tất cả đầu vào đến mục tiêu tổng thể
  4. Nhóm các yếu tố cốt lõi bằng cách sử dụng phân tích nhân tố hoặc cụm để tạo ra các danh mục rõ ràng, khác biệt về các thuộc tính có chủ đề tương tự
  5. Tính điểm hiệu suất cho từng danh mục bằng phương pháp phù hợp nhất với mức độ phân tán dữ liệu
  6. Lấy Điểm sức mạnh thương hiệu tổng thể bằng cách lấy mức trung bình trên tất cả các danh mục để tạo ra một số liệu duy nhất.

Nghiên cứu theo dõi sức khỏe thương hiệu bao gồm những gì?

Hầu hết nghiên cứu theo dõi sức khỏe thương hiệu của chúng tôi được thực hiện giữa một mẫu đại diện cho đối tượng mục tiêu của bạn, thay vì phỏng vấn riêng với khách hàng. Điều quan trọng là phải biết thương hiệu của bạn được khách hàng tiềm năng cảm nhận như thế nào cũng như đối với khách hàng hiện tại. Điều này có thể gây ra vấn đề trong một thị trường rất phân tán, nơi các công ty có thị phần nhỏ, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc phỏng vấn với người dùng thương hiệu.

Chúng tôi đảm bảo có cỡ mẫu đủ lớn để biết rằng sự khác biệt giữa các đợt theo dõi nghiên cứu sức khỏe thương hiệu là rất đáng kể. Trong thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp, điều này đôi khi có thể khó khăn vì tổng lượng khán giả/thị trường sẵn có cho một số sản phẩm nhất định được tính bằng hàng trăm hoặc hàng nghìn công ty. Tương đối ít thị trường B2B, B2C có hàng triệu khách hàng tiềm năng. Đôi khi chúng tôi phải quay lại phỏng vấn những người trả lời tương tự sau 12 đến 18 tháng, mặc dù điều này thường không phải là vấn đề vì người trả lời khó có thể nhớ cụ thể cách họ trả lời các câu hỏi trong đợt nghiên cứu trước đó.

Tham khảo cách tiếp cận của anh quốc theo link sau:

ĐO LƯỜNG Sức khỏe thương hiệu