,

Phương pháp quản lý chiến lược ma trận SPACE

Posted by

Ma trận SPACE  là một công cụ quản lý được sử dụng để phân tích một công ty. Nó được sử dụng để xác định loại chiến lược mà một công ty nên thực hiện.

Ma trận Đánh giá Hành động & Vị trí Chiến lược hay viết tắt  là ma trận SPACE là một công cụ quản lý chiến lược tập trung vào việc xây dựng chiến lược, đặc biệt là liên quan đến vị thế cạnh tranh của một tổ chức.

Ma trận SPACE có thể được sử dụng làm cơ sở cho các phân tích khác, chẳng hạn như phân tích SWOT , mô hình ma trận BCG , phân tích ngành hoặc đánh giá các giải pháp thay thế chiến lược ( ma trận IE ).

Phương pháp quản lý chiến lược ma trận SPACE là gì?

Để giải thích ma trận SPACE hoạt động như thế nào, cách tốt nhất là thiết kế ngược nó. Trước tiên, chúng ta hãy xem kết quả của phân tích ma trận SPACE có thể là gì, hãy xem hình bên dưới. Ma trận SPACE được chia thành bốn góc phần tư trong đó mỗi góc phần tư đề xuất một loại hoặc bản chất khác nhau của một chiến lược:

  • Hung dữ
  • Thận trọng
  • Phòng ngự
  • Cạnh tranh

Đây là giao diện của một ma trận SPACE đã hoàn thành:

SPACE

Ma trận KHÔNG GIAN cụ thể này cho chúng ta biết rằng công ty của chúng ta nên theo đuổi một chiến lược tích cực . Công ty chúng tôi có một vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Doanh nghiệp cần phát huy nội lực để xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường và phát triển thị trường. Điều này có thể bao gồm phát triển sản phẩm, tích hợp với các công ty khác, mua lại đối thủ cạnh tranh, v.v.

Bây giờ, làm thế nào để chúng ta có được những kết quả có thể xảy ra trong ma trận SPACE? Chức năng phân tích Ma trận SPACE dựa trên hai khía cạnh chiến lược bên trong và hai bên ngoài để xác định tư thế chiến lược của tổ chức trong ngành. Ma trận SPACE dựa trên bốn lĩnh vực phân tích.

Kích thước chiến lược nội bộ:

          Sức mạnh tài chính (FS)
          Lợi thế cạnh tranh (CA)

Kích thước chiến lược bên ngoài:

          Ổn định môi trường (ES)
          Sức mạnh ngành (IS)

Có nhiều yếu tố ma trận KHÔNG GIAN dưới khía cạnh chiến lược nội bộ . Những yếu tố này phân tích một vị trí chiến lược nội bộ kinh doanh. Các yếu tố sức mạnh tài chính thường đến từ kế toán công ty. Các yếu tố ma trận SPACE này có thể bao gồm chẳng hạn như lợi tức đầu tư, đòn bẩy, doanh thu, tính thanh khoản, vốn lưu động, dòng tiền và các yếu tố khác. Các yếu tố lợi thế cạnh tranh bao gồm tốc độ đổi mới của công ty, vị trí thích hợp trên thị trường, lòng trung thành của khách hàng, chất lượng sản phẩm, thị phần, vòng đời sản phẩm và các yếu tố khác.

Mỗi doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường mà nó hoạt động. Các yếu tố ma trận KHÔNG GIAN liên quan đến khía cạnh chiến lược bên ngoài của doanh nghiệp, chẳng hạn như điều kiện kinh tế tổng thể, tăng trưởng GDP, lạm phát, độ co giãn của giá, công nghệ, rào cản gia nhập, áp lực cạnh tranh, tiềm năng tăng trưởng của ngành và các yếu tố khác. Những yếu tố này có thể được phân tích tốt bằng cách sử dụng mô hình Năm lực lượng của Michael Porter .

Ma trận SPACE tính toán tầm quan trọng của từng thứ nguyên này và đặt chúng trên biểu đồ Descartes có tọa độ X và Y.

Sau đây là một vài giả định kỹ thuật của mô hình:

– Theo định nghĩa, các giá trị CA và IS trong ma trận SPACE được vẽ trên trục X .
– Giá trị CA có thể nằm trong khoảng từ -1 đến -6.
– Giá trị IS có thể từ +1 đến +6.

– Kích thước FS và ES của mô hình được vẽ trên trục Y .
– Giá trị ES có thể nằm trong khoảng từ -1 đến -6.
– Giá trị FS nằm trong khoảng từ +1 đến +6.

Làm cách nào để xây dựng ma trận SPACE?

Ma trận SPACE được xây dựng bằng cách vẽ các giá trị được tính toán cho các thứ nguyên lợi thế cạnh tranh (CA) và sức mạnh ngành (IS) trên trục X . Trục Y dựa trên các khía cạnh ổn định môi trường (ES) và sức mạnh tài chính (FS). Ma trận SPACE có thể được tạo bằng bảy bước sau:Bước 1: Chọn một tập hợp các biến được sử dụng để đánh giá lợi thế cạnh tranh (CA), sức mạnh ngành (IS), sự ổn định môi trường (ES) và sức mạnh tài chính (FS).

Bước 2: Xếp hạng các yếu tố riêng lẻ bằng cách sử dụng hệ thống xếp hạng cụ thể cho từng thứ nguyên. Xếp hạng lợi thế cạnh tranh (CA) và ổn định môi trường (ES) bằng cách sử dụng thang xếp hạng từ -6 (kém nhất) đến -1 (tốt nhất). Xếp hạng sức mạnh ngành (IS) và sức mạnh tài chính (FS) bằng cách sử dụng thang xếp hạng từ +1 (kém nhất) đến +6 (tốt nhất).

Bước 3: Tìm điểm trung bình cho lợi thế cạnh tranh (CA), sức mạnh ngành (IS), ổn định môi trường (ES) và sức mạnh tài chính (FS).

Bước 4: Vẽ các giá trị từ bước 3 cho mỗi thứ nguyên trên ma trận KHÔNG GIAN trên trục thích hợp.

Bước 5: Cộng điểm trung bình cho các khía cạnh lợi thế cạnh tranh (CA) và sức mạnh ngành (IS). Đây sẽ là điểm cuối cùng của bạn trên trục X trên ma trận KHÔNG GIAN.

Bước 6: Cộng điểm trung bình cho các thứ nguyên ổn định môi trường (ES) và sức mạnh tài chính (FS) của ma trận SPACE để tìm điểm cuối cùng của bạn trên trục Y .

Bước 7: Tìm giao điểm của các điểm X và Y của bạn . Vẽ một đường từ tâm của ma trận SPACE đến điểm của bạn. Dòng này tiết lộ loại chiến lược mà công ty nên theo đuổi .

SPACE

Ví dụ về ma trận KHÔNG GIAN

Bảng sau đây cho biết những giá trị nào đã được sử dụng để tạo ma trận SPACE được hiển thị ở trên.

Mỗi yếu tố trong mỗi khía cạnh chiến lược được đánh giá bằng cách sử dụng thang đánh giá phù hợp. Sau đó, trung bình được tính toán. Việc thêm trung bình các phương diện chiến lược riêng lẻ sẽ cung cấp các giá trị được vẽ trên trục X và Y.