1.5.1. Hành vi của người tiêu dùng (thị trường tiêu dùng)

Posted by

Người tiêu dùng được định nghĩa là những người mua sản phẩm để tiêu dùng cho cá nhân và gia đình họ. Nhà quản trị marketing cần phải trả lời được những câu hỏi

chủ chốt sau đây:

Hành vi của người tiêu dùng (thị trường tiêu dùng)

– Những người tiêu dùng là ai?

– Người tiêu dùng mua gì?

– Tại sao người tiêu dùng mua sản phẩm này?

– Những ai tham gia vào quá trình mua sắm?

– Khi nào người tiêu dùng mua?

– Người tiêu dùng mua hàng ở đâu?

Theo Philip Kotler, mô hình hành vi người tiêu dùng như sau:

 

Hành vi của người tiêu dùng (thị trường tiêu dùng), Phân tích các cơ hội marketing
Hành vi của người tiêu dùng (thị trường tiêu dùng), Phân tích các cơ hội marketing