,

Công cụ quản lý dự án marketing

Posted by

Công cụ quản lý dự án marketing là những phần mềm, ứng dụng hoặc nền tảng giúp bạn lên kế hoạch, tổ chức, điều phối, giám sát và đánh giá các hoạt động marketing trong một dự án cụ thể. Công cụ quản lý dự án marketing có thể giúp bạn:

 • Xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực, thời gian và ngân sách cho dự án marketing.
 • Tạo bảng theo dõi tiến trình, timeline, checklist, bảng phân công nhiệm vụ và các công cụ hỗ trợ khác.
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như team design, team content, team media, team planner, team phát triển sản phẩm.
 • Theo dõi sát sao tiến độ thực hiện, hiệu quả, đánh giá kết quả và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.
 • Tạo báo cáo tiến độ và kết quả cho các bên liên quan, bao gồm những thông tin về tiến trình, hiệu quả, thách thức và khuyết điểm, giải pháp của dự án.

Công cụ quản lý dự án marketing

Có rất nhiều công cụ quản lý dự án marketing trên thị trường, mỗi công cụ có những tính năng, ưu điểm và nhược điểm riêng. Bạn có thể tham khảo một số công cụ quản lý dự án marketing sau đây:

 • Mona PMS: Là một phần mềm quản lý công việc, dự án, giúp bạn theo dõi và kiểm soát hiệu quả các hoạt động marketing. Bạn có thể xem demo của Mona PMS.
 • Trello: Là một nền tảng quản lý dự án dựa trên hệ thống bảng và thẻ, giúp bạn sắp xếp các nhiệm vụ, gán trách nhiệm, đặt hạn chót và theo dõi tiến độ. Bạn có thể truy cập Trello.
 • Slack: Là một ứng dụng nhắn tin và hợp tác nhóm, giúp bạn giao tiếp, chia sẻ tài liệu, tạo kênh riêng cho từng dự án và tích hợp với nhiều công cụ khác. Bạn có thể truy cập Slack.
 • Microsoft Project: Là một phần mềm quản lý dự án chuyên nghiệp, giúp bạn lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, theo dõi tiến độ và tạo báo cáo chi tiết. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Microsoft Project.
 • Jira: Là một nền tảng quản lý dự án dành cho các nhóm phát triển phần mềm, giúp bạn quản lý các yêu cầu, lỗi, phiên bản và tích hợp với nhiều công cụ khác. Bạn có thể truy cập Jira.
 • MyXteam: Là một nền tảng quản lý dự án và nhân sự, giúp bạn quản lý các dự án, công việc, nhân viên, khách hàng và đối tác. Bạn có thể truy cập MyXteam.
 • Planbox: Là một nền tảng quản lý dự án và sáng tạo, giúp bạn thu thập ý tưởng, lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá các dự án sáng tạo. Bạn có thể truy cập Planbox .
 • GanttPRO: Là một phần mềm quản lý dự án dựa trên biểu đồ Gantt, giúp bạn lập kế hoạch, phân công, theo dõi và báo cáo các dự án. Bạn có thể truy cập GanttPRO .

Đây là một số công cụ quản lý dự án marketing phổ biến, tuy nhiên bạn cũng có thể tìm kiếm và sử dụng các công cụ khác phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết về quản lý dự án marketing.