, , , ,

Vai trò và đặc điểm của Quản trị Marketing

Posted by

Thứ  nhất: Vai trò của Quản trị Marketing:

1/ Giúp kết nối thị trường và doanh nghiệp
Quản trị Marketing một cách hiệu quả đòi hỏi các nhà quản trị phải am hiểu về thị trường. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, phân tích thị trường để định hướng các chiến dịch Marketing và các hoạt động triển khai sao cho đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, quản trị marketing sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng kết nối với thị trường từ đó mang lại hiệu quả cao hơn cho các chiến dịch triển khai.

2/ Kết nối các phòng ban trong doanh nghiệp
Quản trị Marketing chủ yếu tập trung vào việc phân tích, nghiên cứu, đánh giá và giám sát triển khai kế hoạch Marketing vì vậy việc phải kết nối và tương tác với các phòng ban, bộ phận khác để thúc đẩy tiến độ dự án là điều mà một nhà quản trị marketing cần phải thực hiện.

3/ Thúc đẩy năng suất công việc
Quản trị Marketing, việc thúc đẩy và giám sát các hoạt động Marketing là điều luôn luôn được đề cao và là trách nhiệm của một nhà quản trị. Kéo theo đó là các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. B. Việc chậm trễ thời gian và hoàn thành không đầy đủ các dự án là cực kỳ hiếm. Điều này làm tăng năng suất làm việc của từng cá nhân, từng bộ phận, giúp họ đạt được mục tiêu đề ra nhanh hơn.

Thứ 2: Đặc điểm của quản trị Marketing

Quản trị Marketing mang nhiều đặc điểm của ngành quản trị kết hợp với các yếu tố về Marketing với những phạm trù cơ bản như sau:

  • Tạo ra một quy trình triển khai hoạt động Marketing hiệu quả
  • Tìm kiếm và đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng chiến dịch Marketing
  • Xây dựng kế hoạch và chiến lược Marketing tập trung vào khách hàng
  • Đánh giá các hoạt động của Marketing thông qua các số liệu thống kê về chiến dịch triển khai trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Giám sát việc thực thi kế hoạch đảm bảo đạt đúng tiến độ đề ra.
  • Sử dụng mô hình 4p trong Marketing làm căn bản trong các chiến lược, chiến dịch quản trị marketing.