,

Đo lường theo Số liệu kênh thương hiệu

Posted by

Lập luận từ tác giả: Đây là thang đo xem xét “điều hướng hành trình cân nhắc của người tiêu dùng”. Khái niệm này được xây dựng dưới góc nhìn liên tưởng thương hiệu của tổ chức kinh doanh.

Đo lường theo Số liệu kênh thương hiệu

Ở dạng cơ bản nhất, các số liệu này được căn chỉnh theo kênh thương hiệu để nắm bắt hiệu suất của thương hiệu qua các giai đoạn khác nhau trong hành trình cân nhắc của người tiêu dùng, từ nhận thức về thương hiệu, đến cân nhắc thương hiệu, đến thử và chấp nhận thương hiệu. Một kênh thương hiệu điển hình sẽ bao gồm các số liệu như sau:

Đo lường theo Số liệu kênh thương hiệu

Sau đó, những số liệu này có thể được sử dụng để so sánh thương hiệu của bạn với các thương hiệu của đối thủ cạnh tranh (bao gồm cả thương hiệu dẫn đầu thị trường làm điểm chuẩn) để đánh giá điểm mạnh và điểm yếu tương đối của bạn cũng như các lĩnh vực ưu tiên.

Đo lường theo Số liệu kênh thương hiệu