Marketing

Theo Philip Kotler “Marketing là nghệ thuật khám phá, sáng tạo và cung cấp giá trị để thỏa mãn nhu cầu thị trường mục tiêu. Marketing xác định mong muốn và nhu cầu chưa được đáp ứng. Nó đo lường, định lượng quy mô thị trường đã xác định và tiềm năng về lợi nhuận. Mặt khác Marketing giúp công ty xác định được phân khúc nào có khả năng phục vụ tốt nhất. Đồng thời nó còn thiết kế, quảng bá dịch vụ phù hợp”.