, ,

Sự khác biệt giữa một Sứ mệnh (mission ) và Tầm nhìn (vision) là gì?

Posted by

 

Sự khác biệt giữa một Sứ mệnh (mission ) và Tầm nhìn (vision)

Tầm nhìn so với sứ mệnh

Nhiều tổ chức phát triển cả tuyên bố sứ mệnh và tuyên bố tầm nhìn. Trong khi tuyên bố sứ mệnh trả lời câu hỏi “Công việc kinh doanh của chúng ta là gì?” tuyên bố về tầm nhìn trả lời câu hỏi “Chúng ta muốn trở thành gì?” Nhiều tổ chức có cả sứ mệnh và tầm nhìn.

Có thể lập luận rằng lợi nhuận, chứ không phải sứ mệnh hay tầm nhìn, là động lực chính của công ty. Nhưng chỉ lợi nhuận thôi thì không đủ để thúc đẩy mọi người. Lợi nhuận bị một số nhân viên trong công ty nhìn nhận một cách tiêu cực. Nhân viên có thể coi lợi nhuận là thứ mà họ kiếm được và ban quản lý sau đó sẽ sử dụng và thậm chí tặng cho các cổ đông. Mặc dù nhận thức này là không mong muốn và làm phiền ban quản lý, nó chỉ ra rõ ràng rằng cả lợi nhuận và tầm nhìn đều cần thiết để thúc đẩy lực lượng lao động một cách hiệu quả.

Khi nhân viên và các nhà quản lý cùng nhau định hình hoặc tạo ra các tuyên bố về tầm nhìn và sứ
mệnh cho một công ty, các tài liệu thu được có thể phản ánh tầm nhìn cá nhân mà các nhà quản lý và nhân
viên có trong trái tim và tâm trí của họ về tương lai của chính họ. Tầm nhìn chung tạo ra điểm chung
về lợi ích có thể đưa người lao động thoát khỏi sự đơn điệu của công việc hàng ngày và đưa họ vào một
thế giới mới đầy cơ hội và thách thức.

Tuyên bố sứ mệnh là gì? 

Một tuyên bố sứ mệnh xác định trong một hoặc hai câu tình trạng hiện tại của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào. Một tuyên bố sứ mệnh nên trả lời ít nhất ba câu hỏi chính:

  •  Chúng ta làm gì
  • Chúng ta làm điều đó cho ai
  • Cách chúng ta làm điều đó khác đi hoặc tốt hơn

Khi soạn thảo một tuyên bố sứ mệnh, hãy nghĩ về lý do tại sao công ty tồn tại. Sử dụng những từ sẽ giúp ai đó nhanh chóng hiểu những gì bạn cung cấp và mục đích của dịch vụ hoặc hàng hóa được sản xuất.

Bất kỳ thực thể nào cố gắng hoạt động mà không có tuyên bố sứ mệnh đều có nguy cơ lang thang khắp thế giới mà không có khả năng xác minh rằng tổ chức đang đi đúng hướng.

Tuyên bố Tầm nhìn là gì? 

Tuyên bố tầm nhìn là một hoặc hai câu xây dựng tuyên bố sứ mệnh bằng cách thể hiện các giá trị, tầm nhìn hoặc mục tiêu khi chúng liên quan cả bên trong và bên ngoài đến sứ mệnh.

Hãy suy nghĩ về các giá trị và trạng thái tương lai mong muốn. Bạn hy vọng tổ chức sẽ đạt được điều gì? “Sao bắc đẩu” cho nỗ lực này sẽ không thay đổi ngay cả khi lãnh đạo thay đổi là gì?

Tuyên bố tầm nhìn của bạn phải ngắn gọn cũng như truyền cảm hứng cho nhân viên và khách hàng/khách hàng.

Thuật ngữ được sử dụng thường thay đổi trong phạm vi tầm nhìn so với sứ mệnh. Chúng ta thấy những từ như có trách nhiệm, tin tưởng, đạt được, đối xử, v.v., trong các tuyên bố về tầm nhìn. Các từ mô tả giúp nhân viên và khách hàng hiểu những gì mong đợi.

Ví dụ, tuyên bố tầm nhìn của International Paper đề cập đến niềm tin vào “sự đa dạng của tư tưởng”, một tuyên bố giá trị. Họ cũng đề cập rằng “mọi người…có trách nhiệm đáp ứng các cam kết của khách hàng và doanh nghiệp.” Những từ đó tạo thành một tuyên bố chỉ đạo hoặc hành động cho nhân viên. Chúng ta thường thấy sự kết hợp giữa các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh bởi vì nếu bạn nắm giữ các giá trị cụ thể (chẳng hạn như các tiêu chuẩn đạo đức cao), thì các giá trị này buộc bạn phải thực hiện các hành động cụ thể, chẳng hạn như thực hiện các lời hứa với khách hàng.

Khi suy nghĩ về sự khác biệt giữa tuyên bố sứ mệnh và tuyên bố tầm nhìn, những định nghĩa ngắn gọn này có thể hữu ích.

Tuyên bố sứ mệnh : hoạt động cốt lõi và mục tiêu hữu hình ngày nay

Tuyên bố tầm nhìn : lý do cho hiện tại và tương lai

Tuyên bố giá trị : điều gì sẽ hướng dẫn hành động của tổ chức

Tuyên bố về mục đích : tại sao tổ chức làm những gì nó làm

Không có nhiều khác biệt giữa sứ mệnh và tầm nhìn đối với một số người nhưng việc biến chúng thành những tuyên bố độc lập sẽ làm rõ quá trình suy nghĩ của bạn và dẫn đến những kết quả dễ đoán hơn. 

Sự khác biệt giữa một Sứ mệnh (mission ) và Tầm nhìn (vision)

Sự khác biệt giữa tầm nhìn và tuyên bố sứ mệnh

Các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh thường được phát triển và sử dụng cùng nhau cho cùng một mục đích. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn khi nghĩ rằng tầm nhìn và sứ mệnh có thể được sử dụng thay thế cho nhau, trong khi thực tế thì không.

Tầm nhìn Nhiệm vụ
Mục đích
Cho biết những gì một tổ chức nhằm đạt được. Cho biết những gì một công ty hiện đang làm.
Trả lời câu hỏi
Chúng ta muốn trở thành gì? Chúng ta làm gì?
Bao gồm
Mục tiêu Giá trị Khách hàng Sản phẩm/Dịch vụ Thị trường Công nghệ Quan tâm đến sự sống còn Triết lý Quan niệm về bản thân Quan tâm đến hình ảnh trước công chúng Quan tâm đến nhân viên
Tương lai hay thời điểm hiện tại?
Nói về tương lai Tâm sự về hiện tại
Nó được phát triển cho ai?
Nhân viên của công ty Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối tác và cộng đồng
Cái nào được tạo ra trước?
Được phát triển đầu tiên Chỉ phát triển khi có tầm nhìn
Nó thường thay đổi như thế nào?
Hiếm khi thay đổi vì phải mất nhiều năm để đạt được hầu hết các mục tiêu Nhiệm vụ định hướng sản phẩm thay đổi mỗi khi một công ty quyết định dấn thân vào một thị trường sản phẩm mới.