Tuyên bố Tầm nhìn chiến lược (vision statement) là gì?

Posted by

Sự định nghĩa Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn là một tuyên bố thể hiện các mục tiêu cuối cùng của tổ chức.

article-leadership-vision-statement

Hiểu công cụ Tầm nhìn chiến lược

Điều rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào là có tầm nhìn dài hạn rõ ràng và có thể đạt được; tuyên bố hướng dẫn mọi giám đốc điều hành, người quản lý hoặc nhân viên đạt được cùng một mục tiêu tổ chức. Một tuyên bố về tầm nhìn đặt câu hỏi ‘Doanh nghiệp của chúng ta muốn trở thành cái gì?’ và thường là một câu, tuyên bố đầy cảm hứng, rõ ràng và đáng nhớ thể hiện vị trí dài hạn mong muốn của công ty. Nó thúc đẩy nhân viên nỗ lực hơn nữa và thường mang lại hiệu suất cao hơn. Bởi vì phần thưởng bằng tiền chỉ thúc đẩy một phần nhân viên, điều quan trọng là phải sử dụng các công cụ khác như tuyên bố về tầm nhìn để tăng động lực của họ.

Tuyên bố cũng chỉ ra những nguồn lực, năng lực và kỹ năng nào sẽ cần thiết để đạt được mục tiêu trong tương lai. Bằng cách này, nó hướng dẫn việc ra quyết định và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Tầm nhìn có liên quan chặt chẽ với thuật ngữ ‘ý định chiến lược’ – một vị trí lãnh đạo mong muốn hiện không thể đạt được do thiếu nguồn lực và khả năng.

Sự khác biệt giữa tầm nhìn và tuyên bố sứ mệnh

Các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh thường được phát triển và sử dụng cùng nhau cho cùng một mục đích. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn khi nghĩ rằng tầm nhìn và sứ mệnh có thể được sử dụng thay thế cho nhau, trong khi thực tế thì không.

Tầm nhìnNhiệm vụ
Mục đích
Cho biết những gì một tổ chức nhằm đạt được.Cho biết những gì một công ty hiện đang làm.
Trả lời câu hỏi
Chúng ta muốn trở thành gì?Chúng ta làm gì?
Bao gồm
Mục tiêu Giá trịKhách hàng Sản phẩm/Dịch vụ Thị trường Công nghệ Quan tâm đến sự sống còn Triết lý Quan niệm về bản thân Quan tâm đến hình ảnh trước công chúng Quan tâm đến nhân viên
Tương lai hay thời điểm hiện tại?
Nói về tương laiTâm sự về hiện tại
Nó được phát triển cho ai?
Nhân viên của công tyNhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối tác và cộng đồng
Cái nào được tạo ra trước?
Được phát triển đầu tiênChỉ phát triển khi có tầm nhìn
Nó thường thay đổi như thế nào?
Hiếm khi thay đổi vì phải mất nhiều năm để đạt được hầu hết các mục tiêuNhiệm vụ định hướng sản phẩm thay đổi mỗi khi một công ty quyết định dấn thân vào một thị trường sản phẩm mới.

Những lợi ích Tầm nhìn chiến lược

Không phải tất cả các tầm nhìn đều tốt như nhau. Một số trong số chúng rất chung chung hoặc tập trung vào các mục tiêu tài chính và kết quả là tạo động lực kém cho nhân viên. Nhưng nếu một công ty nỗ lực hết sức trong việc tạo ra tuyên bố về tầm nhìn, thì nó sẽ mang lại những lợi ích sau:

  • Tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên
  • Cung cấp một mục đích để làm việc cho
  • Đặt mục tiêu kéo dài (mục tiêu không thể đạt được với các nguồn lực và khả năng hiện tại)
  • Hướng dẫn các nhà quản lý phân bổ nguồn lực hiệu quả

Viết tuyên bố Tầm nhìn chiến lược

Tạo ra một tầm nhìn là một bước quan trọng đầu tiên trong quá trình quản lý chiến lược . Chúng tôi đã xác định các bước và nguyên tắc này để giúp bạn viết một tuyên bố hiệu quả.

Bước 1. Tập hợp đội ngũ quản lý, nhân viên và cổ đông. Tầm nhìn là tuyên bố phải được hiểu bởi nhân viên của tất cả các cấp. Càng nhiều người càng tốt nên tham gia vào quá trình này vì sự tham gia dẫn đến cam kết mạnh mẽ hơn đối với tầm nhìn của công ty. Sau khi chọn những người sẽ tham gia, bạn cũng nên phân phát cho họ một số bài báo về tầm nhìn của tổ chức là gì và yêu cầu mọi người đọc chúng để làm cơ sở.

Bước 2. Yêu cầu mọi người viết phiên bản tầm nhìn của riêng họ. Bước tiếp theo là yêu cầu mọi người viết phiên bản tuyên bố của riêng họ và gửi cho nhóm chịu trách nhiệm. Sau khi nhận được các tuyên bố, nhóm nên cố gắng kết hợp tầm nhìn dự thảo trong số tất cả các bản đệ trình. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để giải quyết bất kỳ quan điểm mâu thuẫn nào về mục tiêu cuối cùng của công ty.

Bước 3. Sửa lại tuyên bố và trình bày phiên bản cuối cùng. Tuyên bố dự thảo nên được gửi lại cho các thành viên để họ sửa đổi lần cuối. Sau khi nhận được phản hồi, phiên bản cuối cùng của tầm nhìn sẽ được tạo ra và trình bày cho mọi nhân viên.

Đừng quên rằng một tầm nhìn phải là một câu nói rõ ràng, truyền cảm hứng và đáng nhớ.

Ví dụ về tuyên bố Tầm nhìn chiến lược

Cách tốt nhất để học cách tạo ra một tầm nhìn là nhìn vào những ví dụ tốt và xấu hiện có.

Tầm nhìn tốt
Chevron: Trở thành công ty năng lượng toàn cầu được ngưỡng mộ nhất về con người, quan hệ đối tác và hiệu quả hoạt động.
Nuôi dưỡng nước Mỹ: Một nước Mỹ không còn nạn đói
Habitat for Humanity: Một thế giới mà mọi người đều có một nơi ở tươm tất.
Microsoft: Máy tính trên mọi bàn làm việc và trong mọi gia đình
Cứu lấy trẻ em: Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới trong đó mọi trẻ em đều có quyền được sống, được bảo vệ, được phát triển và được tham gia.
Tầm nhìn xấu
General Motors: Thiết kế, chế tạo và bán những chiếc xe tốt nhất thế giới. (Tốt nhất trong cái gì? GM nên chỉ định mục tiêu của họ)
Ikea: Tại Ikea, tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một cuộc sống hàng ngày tốt đẹp hơn cho nhiều người. (Điều này là không thể đạt được)
Samsung: Truyền cảm hứng cho Thế giới, Kiến tạo Tương lai. (Tuyên bố quá mơ hồ và không đặt ra bất kỳ mục tiêu nào)
Toyota: Toyota sẽ dẫn đường cho tương lai của sự di chuyển, làm phong phú thêm cuộc sống trên toàn thế giới bằng những phương thức di chuyển an toàn và có trách nhiệm nhất cho con người. Thông qua cam kết về chất lượng, đổi mới liên tục và tôn trọng hành tinh, chúng tôi đặt mục tiêu vượt quá mong đợi và được đền đáp bằng nụ cười. Chúng tôi sẽ đáp ứng các mục tiêu đầy thách thức của mình bằng cách thu hút tài năng và niềm đam mê của mọi người, những người tin rằng luôn có cách tốt hơn. (Quá dài và nghe giống như một sứ mệnh hơn là một tầm nhìn thực sự)

Những lợi ích Tầm nhìn chiến lược

Không phải tất cả các tầm nhìn đều tốt như nhau. Một số trong số chúng rất chung chung hoặc tập trung vào các mục tiêu tài chính và kết quả là tạo động lực kém cho nhân viên. Nhưng nếu một công ty nỗ lực hết sức trong việc tạo ra tuyên bố về tầm nhìn, thì nó sẽ mang lại những lợi ích sau:

  • Tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên
  • Cung cấp một mục đích để làm việc cho
  • Đặt mục tiêu kéo dài (mục tiêu không thể đạt được với các nguồn lực và khả năng hiện tại)
  • Hướng dẫn các nhà quản lý phân bổ nguồn lực hiệu quả