,

Quản lý chiến lược & Lập kế hoạch chiến lược

Posted by

Sự định nghĩa Strategic Management

Quản lý chiến lược có thể được định nghĩa là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định liên chức năng cho phép một tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.

Strategic Management

Quản trị chiến lược đó là gì?

Nhiều định nghĩa khác nhau được sử dụng để mô tả chủ đề, nhưng ít định nghĩa đưa ra câu trả lời đầy đủ và dễ hiểu. Sự kết hợp của cả 4 định nghĩa được sử dụng trước đây cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn về chủ đề là gì:

Quản lý chiến lược là một quá trình liên tục phân tích chiến lược, tạo ra, thực hiện và giám sát chiến lược, được sử dụng bởi các tổ chức với mục đích đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Mục đích chung của việc này là kết hợp năng lượng của các lĩnh vực chức năng của tổ chức thành một nỗ lực tập trung để đạt được hiệu quả vượt trội. Nó thường được thực hiện thông qua nhiều bước của quy trình.

Về bản chất, nó trả lời 3 câu hỏi sau:

 • Tổ chức đang ở đâu vào lúc này?
 • Nó muốn đi đâu?
 • Làm thế nào nó sẽ đạt được điều đó?

Quản lý chiến lược không phải là dự đoán tương lai, mà là chuẩn bị cho tương lai và biết chính xác những bước mà công ty sẽ phải thực hiện để thực hiện kế hoạch chiến lược của mình và đạt được lợi thế cạnh tranh .

Sự khác biệt giữa quản trị chiến lược và hoạch định chiến lược

Cả thuật ngữ quản lý chiến lược và lập kế hoạch chiến lược đều có nghĩa giống nhau! Sự khác biệt là cái sau được sử dụng nhiều hơn trong thế giới kinh doanh trong khi cái trước được sử dụng trong môi trường học thuật.

Theo David, lập kế hoạch chiến lược đôi khi bị nhầm lẫn với xây dựng chiến lược, bởi vì kế hoạch chiến lược được xây dựng trong giai đoạn này.

Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược

Yêu cầu đối với lợi thế cạnh tranh bền vững . Lợi thế cạnh tranh là thứ giúp các tổ chức vĩ đại vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh của họ. Rothaermel đã chỉ ra rằng công ty có lợi thế cạnh tranh sẽ hoạt động tài chính tốt hơn nhiều so với các công ty khác trong ngành hoặc tốt hơn mức trung bình của ngành. Một số công ty có thể đạt được điều đó mà không cần có kế hoạch chiến lược kỹ lưỡng nhưng đối với hầu hết những người chơi ngoài kia, điều quan trọng là phải lập kế hoạch chiến lược, tức là phân tích, tạo, thực hiện và giám sát và thực hiện việc này một cách liên tục. Không đảm bảo rằng các công ty sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh khi tiến hành hoạch định chiến lược nhưng đó là một quá trình thiết yếu nếu công ty muốn duy trì nó.

Xem mọi thứ từ quan điểm rộng hơn . Một lý do khác giải thích tại sao các tổ chức không chỉ đơn giản dựa vào tài chính, tiếp thị hoặc hoạt động của các lĩnh vực chức năng để tạo ra lợi thế cạnh tranh là do các nhà quản lý của từng lĩnh vực thường chỉ nhìn mọi thứ từ góc độ cụ thể của riêng họ, đây là cách nhìn quá hạn hẹp đối với các tổ chức. toàn bộ tổ chức để dựa vào. Chỉ những người quản lý (ví dụ: CEO hoặc nhà hoạch định chiến lược) nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về công ty và môi trường xung quanh mới có thể đưa ra quyết định mang lại lợi thế cạnh tranh.

Tạo điều kiện hợp tác . Ngày nay, hầu hết các công ty đều có sự tham gia của các nhà quản lý cấp trung của các bộ phận chức năng vào quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược. Các nhà quản lý cấp trung là những người thực hiện các chiến lược được đặt ra trong một kế hoạch và nếu họ không tham gia vào việc lập kế hoạch thì họ sẽ không cam kết hỗ trợ nó.

Do đó, lập kế hoạch chiến lược được sử dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh và tích hợp tất cả các lĩnh vực chức năng của công ty bằng cách tạo điều kiện giao tiếp giữa các nhà quản lý các cấp.

Những lợi ích

 1. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu trong tương lai của công ty.
 2. Xác định các chiến lược phù hợp để đạt được các mục tiêu.
 3. Cải thiện nhận thức về môi trường bên ngoài và bên trong, đồng thời xác định rõ ràng lợi thế cạnh tranh.
 4. Tăng cam kết của các nhà quản lý để đạt được các mục tiêu của công ty.
 5. Cải thiện sự phối hợp của các hoạt động và phân bổ hiệu quả hơn các nguồn lực của công ty.
 6. Giao tiếp tốt hơn giữa các nhà quản lý ở các cấp và các khu vực chức năng khác nhau.
 7. Giảm khả năng chống lại sự thay đổi bằng cách thông báo cho nhân viên về những thay đổi và hậu quả của chúng.
 8. Tăng cường hiệu suất của công ty.
 9. Trung bình, các công ty sử dụng quản lý chiến lược thành công hơn các công ty không sử dụng.
 10. Lập kế hoạch chiến lược cho phép tổ chức trở nên chủ động hơn là phản ứng.

Hạn chế

Mặc dù quản trị chiến lược mang lại nhiều lợi ích cho công ty nhưng nó cũng có những hạn chế:

 1. Chi phí tham gia vào nó là rất lớn.
 2. Quá trình này rất phức tạp.
 3. Thành công không được đảm bảo.

Trên đây là những lý do tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường ngại có phòng chiến lược riêng.

Sources Strategic Management

 1. David, F.R. (2009). Strat.Mgmt.: Concepts and Cases. 12th ed. FT Prentice Hall, p. 36-37, 40, 48
 2. Rothaermel, F. T. (2012). Strat.Mgmt.: Concepts and Cases. McGraw-Hill/Irwin, p. 5
 3. Johnson, G, Scholes, K. Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. 8th ed. FT Prentice Hall, p. 11-12
 4. Cox, M. Z., Daspit, J., McLaughlin, E. and Jones III, R.J. (2012). Strat.Mgmt.: Is It an Academic Discipline? Journal of Business Strategies, Vol. 29 Issue 1, pp. 27-28
 5. Blatstein, I.M. (2012). Strategic Planning: Predicting or Shaping the Future? Organization Development Journal, Vol. 30 Issues 2, pp. 32
 6. Wikipedia (2013). Strategic Management. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management
 7. Business Gateway (2012). Strategic planning: the basics.