,

McKinsey 7S Model: Mô hình liên kết và đánh giá chiến lược

Posted by

Giới thiệu Mô hình liên kết và đánh giá chiến lược

Mô hình 7S là một mô hình chiến lược có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

 • Liên kết tổ chức hoặc cải thiện hiệu suất
 • Hiểu các yếu tố cốt lõi và có ảnh hưởng nhất trong chiến lược của tổ chức
 • Xác định cách tốt nhất để tổ chức lại một tổ chức theo chiến lược mới hoặc thiết kế tổ chức khác
 • Kiểm tra các hoạt động và mối quan hệ hiện tại mà một tổ chức thể hiện

Mô hình này, nổi tiếng bởi công ty tư vấn McKinsey, rất phù hợp để thảo luận kỹ lưỡng về các hoạt động, cơ sở hạ tầng và tương tác của một tổ chức.

Mô hình và cách sử dụng- Mô hình liên kết và đánh giá chiến lược

Đây là mô hình 7S miêu tả bảy yếu tố của một tổ chức.

McKinsey 7S Model: Mô hình liên kết và đánh giá chiến lược

Tôi xác định các yếu tố Mô hình liên kết và đánh giá chiến lược như sau:

Chiến lược – Đây là sự liên kết các nguồn lực và khả năng của tổ chức để “chiến thắng” trên thị trường của mình.

Cấu trúc – Phần này mô tả cách thức tổ chức của tổ chức. Điều này bao gồm các vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ trách nhiệm giải trình.

Hệ thống – Đây là cơ sở hạ tầng kinh doanh và kỹ thuật mà nhân viên sử dụng hàng ngày để hoàn thành các mục tiêu và mục tiêu của họ.

Giá trị được chia sẻ – Đây là một tập hợp các đặc điểm, hành vi và đặc điểm mà tổ chức tin tưởng. Điều này sẽ bao gồm sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức.

Phong cách – Đây là các yếu tố hành vi mà lãnh đạo tổ chức sử dụng và văn hóa tương tác.

Nhân viên – Đây là cơ sở nhân viên, kế hoạch nhân sự và quản lý tài năng.

Kỹ năng – Đây là khả năng thực hiện công việc của tổ chức. Nó phản ánh trong hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Để đánh giá từng yếu tố Mô hình liên kết và đánh giá chiến lược, đây là một số câu hỏi cần đặt ra:

Chiến lược –

 • Chiến lược của tổ chức đang tìm cách đạt được là gì?
 • Làm thế nào để tổ chức có kế hoạch sử dụng các nguồn lực và khả năng của mình để cung cấp điều đó?
 • Điều gì khác biệt về tổ chức này?
 • Tổ chức cạnh tranh như thế nào?
 • Làm thế nào để tổ chức thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi?

Kết cấu –

 • Tổ chức được tổ chức như thế nào?
 • Các mối quan hệ báo cáo và làm việc (phân cấp, phẳng, silo, v.v.) là gì?
 • Làm thế nào để các nhân viên tự sắp xếp theo chiến lược?
 • Các quyết định được đưa ra như thế nào? Nó có dựa trên tập trung hóa, trao quyền, phân cấp hay các cách tiếp cận khác không?
 • Thông tin được chia sẻ như thế nào (các kênh chính thức và không chính thức) trong toàn tổ chức?

Hệ thống –

 • Các hệ thống kinh doanh và kỹ thuật chính thúc đẩy tổ chức là gì?
 • Điều khiển hệ thống là gì và ở đâu?
 • Quá trình và sự tiến hóa được theo dõi như thế nào?
 • Nhóm sử dụng các quy tắc và quy trình nội bộ nào để duy trì khóa học?

Giá trị được chia sẻ –

 • Nhiệm vụ của tổ chức là gì?
 • Tầm nhìn để đạt được điều đó là gì? Nếu vậy, nó là cái gì?
 • Giá trị lý tưởng so với giá trị thực là gì?
 • Làm thế nào để các giá trị diễn ra trong cuộc sống hàng ngày?
 • Các giá trị nền tảng mà tổ chức được xây dựng dựa trên là gì?

Phong cách –

 • Phong cách quản lý/lãnh đạo như thế nào? Họ hành xử như thế nào?
 • Làm thế nào để nhân viên đáp ứng với quản lý / lãnh đạo?
 • Nhân viên có hoạt động cạnh tranh, cộng tác hay hợp tác không?
 • Có những nhóm thực sự hoạt động trong tổ chức hay họ chỉ là những nhóm danh nghĩa?
 • Quản lý/lãnh đạo khen thưởng những hành vi, nhiệm vụ và sản phẩm nào?

Nhân viên –

 • Quy mô của tổ chức là gì?
 • nhu cầu nhân sự là gì?
 • Có lỗ hổng nào trong khả năng hoặc nguồn lực cần thiết không?
 • Kế hoạch để giải quyết những nhu cầu đó là gì?

Kỹ năng –

 • Những kỹ năng nào được sử dụng để cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cốt lõi? Những kỹ năng này có đủ hiện diện và có sẵn không?
 • Có lỗ hổng kỹ năng nào không?
 • Tổ chức được biết đến để làm tốt điều gì?
 • Nhân viên có đủ năng lực để thực hiện công việc của họ không?
 • Các kỹ năng được theo dõi, đánh giá và cải thiện như thế nào?

Mô hình liên kết và đánh giá chiến lược, Khi các câu hỏi được trả lời, dữ liệu sẽ được kiểm tra. Việc phân tích nên tìm kiếm các khía cạnh sau:

 • Tính nhất quán
 • căn chỉnh
 • xung đột
 • khoảng trống
 • Ủng hộ
 • điểm mạnh
 • Những điểm yếu

Việc sử dụng mô hình có thể là một bức tranh tĩnh để xác định mức độ hiệu quả mà tổ chức đang thực hiện chiến lược của mình. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng hai lần với trạng thái hiện tại và trạng thái dự định trong tương lai. Bằng cách so sánh các trạng thái hiện tại và tương lai, những khoảng trống có thể được đánh giá, dẫn đến các kế hoạch hành động và cải tiến. Trường hợp thứ hai đó cho phép mô hình được sử dụng để thay đổi quy mô lớn.

-Bản tóm tắt-

Giống như bất kỳ mô hình nào, có phù hợp tốt và phù hợp kém. Đây là một mô hình tiện dụng để chụp ảnh nhanh và so sánh mô hình đó với trạng thái hoặc cải tiến mong muốn. Nó cho thấy mọi thứ được liên kết một cách trực quan như thế nào và hiểu được ý nghĩa lớn hơn của sự thay đổi có thể rất rõ ràng. Nó giống như cách một bác sĩ đa khoa có thể giúp chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân, nhưng kỹ năng tinh vi của bác sĩ phẫu thuật có thể được sử dụng để tạo ra sự thay đổi cụ thể, mong muốn.